Vi får alltid frågan varför och hur kan Lyster tillverka och sälja till betydligt lägre pris än andra butiker och tillverkare. Är det ”billigare” kvalitet på Lyster’s kristallkronor?

Det korta svaret är: Nej, verkligen inte, snarare tvärtom!

Det längre svaret handlar om att så gott som alla lampbutiker, fysiska liksom butiker på internet, inte har egen tillverkning utan är mellanhänder med fördyrande kostnader som behöver tas ut i slutledet, d.v.s. av kunderna. Samtidigt tvingas andra svenska tillverkare och grossister också att upprätthålla en hög prisnivå mot konsumentledet, för att inte konkurrera ut det egna återförsäljarnätet (lampbutikerna).

Vi välkomnar därför eventuella kunder att jämföra kvalitet och pris både före och efter köp hos oss. För att försäkra våra kunder om bäst ”valuta” för pengarna, så erbjuder Lyster en pris- och nöjdhetsgaranti.

Garantin gäller nyförsäljning och hela vårt lampsortiment i 30 dagar.
Gäller ej konkursutförsäljningar, kampanjpriser, auktioner eller liknande.